Afventer signering

Vi afventer svar fra signeringsvinduet.

Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring til ansøgning om dansk pas.

På denne side kan du give samtykke til udstedelse af dansk pas til et barn du er medindehaver af forældremyndigheden for.
Dit samtykke er gyldigt i 30 dage, hvorefter det automatisk trækkes tilbage.

Bemærk: Ikke alle kommuner er tilmeldt denne service. Se listen over kommuner her.

Oplysninger om barnet:


Oplysninger om dig der skriver under på samtykkeerklæringen: